Χρήστης: Ανώνυμος   

 >> ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ...
  Κύκλοι Σπουδών του Τμήματος
[1]
 
ΠΜΣ001 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   [1o Εξάμηνο     [2o Εξάμηνο     [3o Εξάμηνο     [4o Εξάμηνο  
[2]
 
ΠΜΣ002 - ΓΛΩΣΣΕΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
   [1o Εξάμηνο     [2o Εξάμηνο     [3o Εξάμηνο     [4o Εξάμηνο  
[3]
 
ΠΜΣ003 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ
   [1o Εξάμηνο     [2o Εξάμηνο     [3o Εξάμηνο     [4o Εξάμηνο